Csecsemők és a nyelvfejlődés

Magyar kutatók sikere

A kisbabák szerte a világon sikeresen és látszólag könnyen megtanulják az anyanyelvüket, pedig a tudósok szerint a nyelvek elsajátítása rendkívül összetett feladat. A morfológiailag nagyon gazdag magyar, japán vagy baszk nyelv különösen bonyolultnak tűnik, mivel egy főnév sokféle formában fordul elő, a kicsik mégis biztosan meg tudják különböztetni a jelentésüket. Hogyan lehetséges ez?

Három magyar kutató együttműködése eredményeképpen egy tanulmány jelent meg a közelmúltban az Infancy című szaklapban, amelyet az International Congress on Infant Studies (a csecsemőkori kutatásokkal foglalkozó nemzetközi tudományos társaság) ad ki. A kutatást Ladányi Enikő vezette, aki jelenleg az egyesült államokbeli Vanderbilt Orvostudományi Egyetem kutatója. Együttműködő partnere Gervain Judit, a Párizsi Egyetem és a Francia Tudományos Kutatási Központ kutatója, valamint Kovács Ágnes, a Közép-európai Egyetem (CEU) Kognitív Tudományi Tanszékének kutatója volt. A tanulmány az Európai Unió „Horizon 2020” kutatási és innovációs programjának támogatásával, a Marie Sklodowska-Curie ösztöndíj keretében valósult meg.

Míg a csecsemők nyelvelsajátításának fonológiai aspektusát számos tanulmány kutatja, a morfológiai aspektusról csak keveset tudunk. A korábbi tanulmányok azt sugallják, hogy  a morfológiailag egyszerűbb nyelvek esetében, mint például az angol vagy a francia, az egyéves csecsemők analitikusan dolgozzák fel a szavakat (azaz a komplex formákat szótőre és toldalékra bontják). A tanulmány azt vizsgálta, hogy a 15 hónapos magyar nyelvű csecsemők, akiknek egy morfológiailag összetett, agglutináló (azaz toldalékot toldalékra halmozó) nyelvet kell elsajátítaniuk, képesek-e szétbontani a szavakat szótőre és toldalékra.

A magyar nyelvben egy főnév akár 700 különböző formában is megjelenhet. Hogyan jön rá egy csecsemő, hogy a különféle formák, mint például a „mamával”, a „mamácskáéknál”, a „mamáékkal” vagy a „mamika” szavak ugyanannak a szónak a különböző formái? Hogyan tanulják meg a „mama” szót előfordulásának sokfélesége ellenére? Továbbá hogyan fogja megfejteni a baba hogy a „mamácskáéknál” egy szó, míg a „mama csak egy van” négy különálló szó?

A CEU budapesti Babalaborjában végzett kutatás azt állapította meg, hogy a 15 hónapos magyar csecsemők sikeresen azonosítanak új szavakat, leválasztva az ismeretlen szótövet az ismert toldalékról, még kísérleti környezetben is, ami arra utal, hogy már ebben a korban képesek egy bonyolult nyelvi ingert hatékonyan elemezni. Érdekes, hogy a magyar nyelvű csecsemők jobban teljesítették ezt a feladatot, mint a francia csecsemők, akik morfológiailag egyszerűbb nyelvet tanulnak.

Az eredmények tehát azt igazolják, hogy a morfológiai bonyolultság nem akadálya a csecsemők nyelvtanulásának, képesek morfológiailag összetett formák hatékony elemzésére, megfejtésére és a releváns elemek elsajátítására. Ez egy olyan jelzés, amely beindítja a megfelelő elemzési stratégiák kialakulását és elősegíti a hatékony tanulást.

A tanulmány elsőként bizonyítja a csecsemők analitikusnyelv-feldolgozását agglutináló nyelvek esetében. Jövőbeni kutatások szükségesek annak feltárására, hogy a csecsemők már 15 hónapos koruk előtt is képesek-e analitikusan feldolgozni a morfológiailag összetett formákat is, és meg kell vizsgálni az analitikus feldolgozás és a nyelvfejlődés kapcsolatát.

Akár ez is tetszhet A szerző további művei