Magyarból érettségiztek ma a fiatalok

A hétfői napon csaknem 74 ezer diák vizsgázott országszerte közép- és emelt szinten

Befejeződtek a magyar nyelv és irodalom írásbelik országszerte a középiskolákban. A hétfői vizsganapon csaknem 74 ezer diák tett érettségit közép- és emelt szinten. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 1167 helyszínen 71 954 vizsgázó, emelt szinten 47 helyszínen 1718 vizsgázó írt érettségit. A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbelije 240 perces volt, ezalatt két feladatlapot kellett megoldani.

Az I. feladatlap megoldására 90 perc, a II. feladatlap megoldására 150 perc állt rendelkezésre.

Az I. feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot tartalmazott. A vizsgázók a feladatlapon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatták. A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete. Az I. feladatlapban közölt szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, a kettő közül a vizsgázó választott. E feladat megoldásának elvárható terjedelme 120–200 szó. Ennek elvégzésére 90 perc állt a tanulók rendelkezésére. Ezután osztották ki a II. feladatlapot, amelyben egy műértelmező szöveg alkotását várták. Itt az elvárható terjedelem 400–800 szó.

Az I. feladatlapban közölt szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, a kettő közül a vizsgázó választott Fotó: Molnár Ádám

Az emelt szintű írásbeli szintén 240 perces. Az írásbeli szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból tevődött össze. A diákok egyetlen feladatlapot kaptak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatták. A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódott. A feladatsor szövegértésre, nyelvi ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmazott. A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írta elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400–800 szó, a reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150–450 szó.

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1167 helyszínen 71 954 vizsgázó írt érettségit Fotó: Molnár Ádám

Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használhattak a diákok, ebből vizsgatermenként legalább négy példány volt az előírt darabszám. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodott.

Közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használhattak a diákok Fotó: Molnár Ádám

A korábbi évek szabályozásával ellentétben a helyesírás és íráskép értékelésénél nem levonni kell pontokat, hanem a tartalom alapján elérhető 90 pont mellett a helyesírás és az íráskép alapján további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten. Magyar mint idegen nyelvből középszinten 64 helyszínen 139 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

 

Akár ez is tetszhet A szerző további művei