Ma Jézus kereszthalálára emlékezünk

Nagypéntek a keresztény egyházi év legcsendesebb napja

Jézus elítélésére, megkínzására, halálára és temetésére emlékeznek a mai nap a keresztények. Nagypénteken a katolikus egyház szigorú böjt megtartását kéri a hívektől, a 18 és 60 év közöttiek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodniuk kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt.

Nagypénteken nem mutatnak be szentmisét. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és általában délután három órakor keresztútjárást is tartanak. Ezen a napon az oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya.

A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából.

A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.

Ferenc pápa a földre borulva imádkozik az oltár előtt nagypénteki igeliturgiáján a vatikáni Szent Péter-bazilikában Fotó:MTI/EPA/Alessandro Di Meo

Az ige liturgiájában felolvassák vagy eléneklik a passiót, Jézus szenvedéstörténetét. A hívek könyörgése után a pap a virágvasárnap letakart feszületről leveszi a leplet, és kezdetét veszi a kereszt előtti hódolat: a hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt. A szertartás a miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szentsír előtt imádkoznak.

A római katona szerepét eljátszó résztvevő lándzsával oldalba szúr egy önmagát keresztfára szögeztetett vezeklőt (k) Krisztus kereszthalálának rituáléján a Fülöp-szigeteki San Fernandóban Fotó: MTI/EPA/ Francis R. Malasig

„A keresztút segít megérteni a történelem drámáját, de a hívőket biztosítja arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem a húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, mert ez a végső, a végtelen jóságnak, Istennek a győzelme” – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) ünnepi közleményében.

Akár ez is tetszhet A szerző további művei