Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó nyereményjáték

Sorsolás részvételi feltételei

 1. A SORSOLÁS SZERVEZŐJE
  A Seniorplus.hu online életmódmagazin sorsolás szervezője a Feszt-House Kft. Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 83., a továbbiakban “Szervező”
 2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  A nyereményjátékban Játékosként részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező, illetve a szervezésben vagy lebonyolításban közreműködő alkalmazottak, munkatársak és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).
 3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
  A nyereményjáték 2017. augusztus 15-én 12:00:00-kor kezdődik és 2017. szeptember 15. 11:59:59-ig tart.
 4. RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
  Mindenki részt vehet a játékban, aki a www.seniorplus.hu honlapra látogat és regisztrál a Seniorplus.hu hírlevelére a „HÍRLEVÉL-FELIRATKOZÁS” nevű boxban, majd az e-mail címére érkező hitelesítési folyamatot is befejezi. Egy email címről csak egy regisztrációt fogadunk el.

A regisztráció menete:
1. A www.seniorplus.hu honlapon keresztül regisztrálhat a játékos,
2. Ha már korábban regisztrált, és a regisztrációja még érvényes, akkor automatikusan részt vesz a nyereményjátékban,
3. A hírlevél feliratkozáshoz a következő mezőket kell kitölteni:
– Teljes név,
– E-mail cím,
– Az „elfogadom” szövegre kattintva kipipálni az ÁSZF-et, természetesen annak elolvasása után,
– A „feliratkozom” gombra kattintva elküldeni a regisztrációt,

– A regisztrációkor megadott e-mail címre érkező ellenőrző e-mail-ben rákattintani a „regisztráció véglegesítése” linkre, majd a kinyíló böngészőablakban véglegesíteni a regisztrációt.

 1. A játékra való regisztrációval a játékosok beleegyeznek abba, hogy e-mail címükre a Feszt-House Kft. (Seniorplus) elektronikus hírlevelet küldjön.
 2. NYEREMÉNYEK
  Az érvényes hírlevél regisztrációval rendelkező játékosok a nyereménysorsoláson való részvételre kapnak jogot.

3 darab, két fő részére szóló, belépőjegyet a Berekfürdői termál- és strandfürdőbe.

 1. NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE
  6.1. Sorsolás

A 2017. szeptember 15. 12:00-ig beérkezett regisztráltak vesznek részt a 2017.szeptember 16-i sorsoláson

A beérkező pályázatok közül gépi sorsolással történik a nyertesek meghatározása

A 4. pontban definiált pályázatok között a Szervező a Nyereményjáték lezárását követően kisorsolja az 5. pontban definiált nyereményeket.

A nyertes Játékos nevét Szervező közzéteszi, fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj nyertes nevét, regisztrált felhasználói nevét, fotóját tömegtájékoztatási médiában (www.seniorplus.hu). A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön.
Szervező csak a nyertest értesíti, a regisztráció során megadott e-mail címen.
A nyereményeket a Szervező postai úton küldi a nyerteseknek (ajánlott formában) az általuk megadott lakcímre történő postázással, vagy lehetőséget biztosít telephelyén (1143 Budapest, Hungária krt. 83.) a személyes átvételre, előre egyeztetett időpontban.
6.3. Egyéb szabályok
A Játékos regisztrációjának érvényességi okok (a hiányos, téves Regisztráció: pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.) vagy nem megfelelően megadott adatok szolgáltatása miatti elmaradásért a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyeremény nyerteseknek történő átadására az ajándéksorsolás utolsó időpontját (2017.09.16) követő 14 napon belül kerül sor. A nyereményátadás átvételének helyszínére a nyertes saját költségén érkezik, ennek anyagi vonzatait a Feszt-House Kft. nem viseli.

Ha a Játékos töröltetni szeretné regisztrációját a játékból, akkor a feszthouse@feszthouse.hu e-mail címre küldött írásbeli kérése nyomán Szervező ennek eleget tesz.

 1. A NYERTES, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
  7.1. A nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul (a Szervező által a regisztráció során feltüntetni kért) személyes adataik kezeléséhez valamint ahhoz, hogy nevük és lakóhelyük közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön. A nyertesek neve és lakhelyük közigazgatási megnevezése a nyeremények kiosztása után a Nyereményjáték utolsó napját követő 30 napig megtekinthető lesz a www.seniorplus.hu honlapon.
  7.2. A nyertes jelen Részvételi Szabályzatban foglalt tájékoztatás nyomán tudomással bír arról, hogy az adatszolgáltatása önkéntes és bármikor kérheti adatainak törlését a nyilvántartásból a feszthouse@feszthouse.hu e-mail címen keresztül.
  7.3. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott időtartamon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesznek eleget és ezért a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.
  7.4. A Szervező a nyertesekkel a honlapon regisztrált és ott megjelölt e-mail címek segítségével lép kapcsolatba. A Szervező a 6.3. pontban meghatározottak szerint legfeljebb 10 munkanapon belül, az általa regisztrált e-mail címen 3 (három) alkalommal kísérli meg értesíteni a nyerteseket a nyeremény átvételének időpontja és a nyertesek adatainak egyeztetése céljából.
  7.5. A nyereményeket a Szervező postai úton küldi a nyerteseknek az általuk megadott lakcímre küldött ajánlott levélben.
  Amennyiben a kézbesítés sikertelen, úgy a nyertes a nyereményt 2017. szeptember 16. napját követő 30 napon belül a +36-1-210-8345-ös telefonszámon történő előzetesen egyeztetett időpontban átveheti a Feszt-House Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 83.) címén, munkanapon 9 és 16 óra között.
 1.  ADÓZÁS
  A nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését minden esetben a nyeremény felajánlója vállalja. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.
 2. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  8.1. A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a játékosok megtekinthetnek interneten, a www.seniorplus.hu oldalon a nyereményjáték meghirdetett napjától a nyereményjáték végét követő 30 napig.

8.2. A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat, jogi út kizárva. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények készpénzre nem válthatók. Az átruházással kapcsolatos intézkedéseket személyes egyeztetés során bonyolítják le. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 30 nap után. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (újság hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk, a Szervező csupán a hivatalos játékszabályban definiált ajándékok (voucherek) átadására kötelezhető. Ha a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult. 14 év alatti, illetve cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére, illetve a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
8.3. A Szervező a nyeremények, a meghirdetettektől eltérő teljesítéséért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Az ilyen esetekben a felelősséget a nyereményeket felajánló cégek viselik.
8.4. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.
8.5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Nyereményjáték feltételei a pályázók számára kedvezőbbek legyenek.
Budapest, 2017. augusztus 10.
Feszt-House Kft.
Szervező

Hírlevél feliratkozás

* kötelező